Rượu vang Ý Grande Alberone Vino Rosso D’Jtalia

750,000

Vang Ý nhập khẩu Grande Alberone Vino Rosso là một chai vang có chứa tất cả các bản sắc văn hóa và truyền thống ngành rượu vang Ý trong đó. Rượu vang đạt nhiều giải thưởng cao quý nhờ chất lượng tuyệt hảo.